Privacybeleid

Meubelmakerij Broekwood

Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Meubelmakerij Broekwood kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op onze website verstrekt. Meubelmakerij Broekwood kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Usw adresgegeven
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
WAAROM WIJ UW GEGEVENS NODIG HEBBEN

Meubelmakerij Broekwood verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG MEUBELMAKERIJ BROEKWOOD GEGEVENS BEWAART

Meubelmakerij Broekwood bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Meubelmakerij Broekwood verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen middels het invullen van het contactformulier.  Meubelmakerij Broekwood zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Meubelmakerij Broekwood neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Meubelmakerij Broekwoodverzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het contactformulier

MEUBELMAKERIJ BROEKWOOD IS TE BEREIKEN VIA:

Postadres / Vestigingsadres: Turfsteker 7, 8433HT Haulerwijk
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 01084287
Telefoon: 0516- 42 27 63